sunnuntai 25. tammikuuta 2009

Vantaanjoessa 3 miljoonaa harvinaista vuollejokisimpukkaa

Vantaanjoen Pitkäkoski. Kuva: Henrik Kettunen
Vantaanjoesta on löydetty ennätysmäärä harvinaisia vuollejokisimpukoita. Laji on EU-alueella erittäin uhanalainen ja rauhoitettu. Nyt laskettu määrä on suurin koko EU-alueella. Asiantuntijoiden mielestä Vantaanjoessa elävä populaatio on merkittävän kokoinen lajin suojelemisen näkökulmasta.

Vuonna 2004 Vantaanjoki yritettiin saada Naturaan, muutta mm. Helsingin ja Vantaan kaupunki, Uudenmaan Liiton sekä eräät osakaskunnat (kalavedenomistajat) vastustivat asiaa. Silloin KHO ratkaisi asia valittajien hyväksi, koska vuollejokisimpukan esiintymisestä Vantaanjoen alueella ei silloin vielä ollut riittävän luotettavaa tietoa.

Luonnontieteellisen museon tutkijat ovat kartoittaneet Vantaanjoen simpukoiden esiintymistä vuosina 2004- 2007, ja päätyneet niiden pohjalta em lukuihin. Kaikista Suomen vuollejokisimpukoista noin puolet elää Vantaanjoessa Vanhankaupunginkosken ja Nurmijärven Nukarinkosken välisellä alueella.

Euroopassa vuollejokisimpukka on uhanalainen laji, jonka säilymistä ylläpitävät lähinnä Pohjoismaat, Baltian maat, Puola ja Venäjä. Lajin elinympäristön heikentäminen ja tuhoaminen on kiellettyä.

Yhden vuollejokisimpukan laskennallinen luontoarvo on 50 euroa. Sen mukaan laskettuna joen kaikkien vuollejokisimpukoiden yhteisarvo on 150 miljoonaa euroa. Nyt tarkoilla ja luotettavilla tutkimuksilla selville saatu tieto simpukoista on virittänyt keskustelua taas kerran siitä että pitäisikö Vantaanjoki liittää Naturaan.

Cartina kuvatarjontaa: Vantaanjoki

Ei kommentteja: