lauantai 20. kesäkuuta 2009

Perinnemaisema - onko tämä sitä?


Perinnemaisema on perinteinen kulttuurimaisema, joka on muotoutunut alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen vaikutuksesta. Perinnemaisemat jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan.
Perinnemaisemassa näkyy ihmisen käden jälki huomattavassa määrin. Se voi olla arvokas historiallisesti tai maisemallisesti.
Hoidettu perinnemaisema tarjoaa elintilaa monipuoliselle eläin- ja kasvilajistolle, elintilaa jopa osin uhanalaisille ja ihmisen toimista riippuvaisille lajeille. Perinnebiotoopit ovatkin monimuotoisempia luontotyyppejämme ja niiden taantuminen on suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle.
Perinnebiotoopeiksi katsotaan erilaiset niityt, kedot, hakamaat, nummet ja metsälaitumet sekä kasketut metsät. Rakennettuihin perinnemaisemiin kuuluvat historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen sekä muinaisjäännökset.

Mitä ja miten luontokuvaajat voivat tarjota apuaan tässä merkittävässä asiassa? Yksi, joka ensimmäiseksi tulee mieleeni, on valokuvaamisen dokumenttaarinen vaikutus, esimerkiksi maiseman muuttuminen ja sen valokuvaaminen.
Entä muuta?

Pekka

Ei kommentteja: