sunnuntai 2. elokuuta 2009

Perinnemaisema - parhaimmillaan

Perinnemaisema ja sen hoito on yksi merkittävä Saaristomeren kansallispuiston erikoisuus, jota Metsähallituksen toimesta vaalitaan. Kansallispuiston alueella on noin 300 hehtaaria hoidettua perinnemaisemaa, lehdesniittyjä, hakamaita, ketoja, rantaniittyjä ja nummia, joita saaristolaisten karja laiduntaa.
Kansallispuiston tavoitteena on Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelu, perinteisten luonnonkäyttömuotojen turvaaminen, elävän saaristoyhteisön säilyttäminen sekä ympäristötutkimuksen edistäminen.
Perinnemaiseman hoito mahdollistaa monipuolisen kasvillisuuden säilymisen, jota muuten uhkaa taantuminen maiseman umpeen kasvun seurauksena.
Tätä umpeenkasvua on tapahtunut asutuksen ja karjankasvatuksen sekä viljelyn vähennyttyä saaristossa.
Nykyään perinnemaisemia entistetään ja hoidetaan paljolti talkoovoimin. Tavoitteena on palauttaa ympäristö mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen tilaan, hoitaen sitä vuosittain niin, että lopputulos vastaa entistä niittyä tai laidunta. Vanhoja työmenetelmiä pyritään elvyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Ei kommentteja: