keskiviikko 31. elokuuta 2011

Laajennamme Cartinan palvelukonseptia!

Kysymys Cartinan tarjonnasta on kypsynyt jo pidemmän aikaa. Jos olisimme puhdas kuvatoimisto niin olisimme todennäköisesti jatkossakin puhdas kuvatoimisto. Paitsi että emme sitä ole.

Meillä on jo pidemmän aikaa ollut kuvaus.fi-keikkakuvaverkosto ilmaisena lisäpalvelun kuvaajille. Sen kehittäminen on ollut jo pidemmän aikaa mietintämyssyssä. Paljon siihen on ollut kysyntää, joskin olemme aiemmin pyrkineet pitämään sen ilmaisena palveluna omille kuvaajillemme. Nytten se on saanut jalostuneemman muodon. Avattiin Cartina Portfolio, joka on avoin kenelle tahansa freelance-kuvaajalle - ja kuvaajille tietty ilmainen. Olemme aina ajatelleet että keikkakuvaus täydentää kuvituskuvamyyntiä ja kuvituskuvamyynti keikkakuvausta. Osalla asiakkaista on vain jomman kumman puoleisia tarpeita. Yllättävän monilla on kuitenkin sekä, että. Siksi haluamme kehittää kuvituskuva ja keikkakuvausmyynti yhdessä, ja jatkossa vähän muutakin. Joskus asiakkailla voi olla vaikeata arvioida valokuvaajien soveltuvuutta omiin kuvaviestinnällisiin tarpeisiin, ja kaipaavat apua.

Kuvaaja tilataan yllättävän usein projekteihin, esitteiden, kotisivujen, asiakaslehden tekoon tai yritysilmeen uudistuksiin mutta sillä lisätäsmennyksellä että kuvaajan pitäisi olla kokenut ja hänellä tarvitsee olla vahva näkemys asioista. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että odotetaan kuvaajalta myös tuottajan, graafikon tai kuvaussuunnittelijan roolia. Jos kuvaaja kutsutaan hommiin ilman kunnon suunnitelmaa, eikä tarvetta osata kertoa, niin helposti voidaan joutua kuvaamaan useampaankin kertaan, ilman että lopputulos ehkä sittenkään on ihan sitä mitä asiakas tarvitsisi. Olen aina sanonut, että hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Joskin asiakkaan tarpeen määrittäminen ja hyvä suunnittelu ei välttämättä ole kuvaajan tehtävä. Joskus voi olla parempi että tarve määritetään yrityksen tai organisaation laajemmista tarpeista, yritysilmeestä - laajemmassa porukassa mietittynä.

Lehtiprojektissa voidaan tarvita ulkoasun tekijää. Entistä useammin asiakkaiden tarve on jokin kuvallisen viestinnän laajempa tarve - kokonaisvaltaisempi paketti joka ehkä halutaan ulkoistaa, eli ostaa enemmän tai vähemmän projektiluontoisena avaimet käteen periaatteella. Tähän laajempien kuvatuotanto-ratkaisujen suuntaan olemme Cartinaa viemässä. Tätä kautta keikkakuvaajat voisivat ehkä paremmin keskittyä kuvaamiseen. Cartinan ajatuksena on osin myös se, että saataisiin enemmän vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, jotta voisimme tätä kautta kehittää myös kuvituskuvatarjontaamme, eli valmiin kuvan tarjontaa tarkoituksenmukaisemmaksi.

Cartinassa on tällä hetkellä mukana 400 kuvaajaa eri puolilta Suomea. Merkittävä osa on harrastajia, semipro tai tekevät kuvauksia vain osa-aikaisesti. Yllättävän monilla päätyö on kuitenkin viestinnän puolella. Osa on toimittajia, graafikoita. Löytyy tuottajia, kotisivujen tekijöitä yms. Useilla on oma firma ja suhteellisen laajaa kokemusta tämän tyyppisistä hankkeista. Iso osa cartinalaisista toimii yrittäjinä, ja ovat tottuneita projektien kanssa.

Yllättävän iso osa Cartinan kuvaajista tekee keikkakuvausta, eli muutenkin tekemisissä asiakaslähtöisen kuvallisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Tulemme syyskuun aikana kartoittamaan em. kuvaajien valmiudet olla osallisina Cartinan laajemmassa palvelukonseptissa. Cartina Portfoliookin ollaan tod. lokakuun aikana saamassa alueellisen haun ominaisuus, ja sen myötä laittamassa siihen vauhtia. Tähän asti pikemminkin toppuuteltu Cartina Portfoliota, vaikka systeemi on jo etusivulla esillä.

Tulemme myöhemmässä vaiheessa tavalla tai toisella esittelemään verkostossa mukana olevia muita osaajia. Cartinalaiset kuvaajat joilla on tavalla tai toisella täydentävää substanssia tähän kuvalliseen viestintään, esim. graafikot, toimittajat, meikkaajaa, kuvausassistentia tai esim. videokuvaajat ja muut freelancerit.. Hyvä kuvallinen viestintä on melkein poikkeuksetta monen osatekijän ja hyvän yhteistyön summa. Pyrkimys on siis tuoda osaajat esille, koota hyviä tiimejä, ja haluamme tehdä kuvallisten viestintäratkaisujen ostamisen mahdollisimman helpoksi.

Henrik Kettunen / Cartina
info@kuvaus.fi
p. 050-5949725

ps. Aina silloin tällöin meiltä kysytään videokuvauksiakin. Olemme tähänkin asti koittaneet tiedustelihin löytää joku sopiva kuvaaja. Olemme tähänkin asti siinä kohtuullisen hyvin onnistuneet.